เทศบาลนครเชียงราย มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่นักเรียนดีเด่น

12

DSC_5738

วันที่ 15 มิ.ย.57  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่นักเรียนดีเด่น ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผลการเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียน ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.