นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นาวาอากาศโทวิจิตร คะวงษา ผบ.ฝูงบิน 416 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทหารช่างจากฝูงบิน 416 กองบิน 41 ซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่เสียหายจากเหตุ แผ่นดินไหว

42

DSC_6023

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นาวาอากาศโทวิจิตร คะวงษา ผบ.ฝูงบิน 416 คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทหารช่างจากฝูงบิน 416 กองบิน 41 กองทัพอากาศ ที่มาปฏิบัติงาน ที่มาช่วยซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่เสียหายจากเหตุ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.