เทศบาลนครเชียงรายร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2557ยิ่งใหญ่

7

710232

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ชมการประกวดและขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งคือ วันเข้าพรรษา ชาวพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมถวายเทียนพรรษา อธิษฐานบำเพ็ญบุญตลอด 3 เดือน เพื่อเป็นกุศลบารมีแห่งตน ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557

* เวลา 18.00 น. / พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557

* เวลา 19.00 น. / การประกอบพิธีทางศาสนา /พิธีถวายเทียนพรรษา / พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

* เวลา 14.00 น. ชมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา โดยเริ่มตั้งแต่หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมไปยังสวนตุงและโคมเชียงรายฯ / การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557

* เวลา 09.00 น. ร่วมถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ และวัดเจ็ดยอด

และสำหรับในปีนี้เทศบาลนครเชียงรายได้จัดให้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแกะสลักเทียนพรรษาที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย โดยเป็นการประกวด ต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงามและเครื่องทรงอันเป็นบริวารพร้อมขบวนแห่ฯ (แกะสลักบนยานพาหนะ) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินและให้คะแนนขณะเคลื่อนขบวนแห่ โดยจะตัดสินและมอบรางวัลให้กับ ผู้ชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ณ บริเวณสวนตุงและโคมฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 16.00 น.

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งต้นเทียนพรรษาเข้าประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5371-1333 ต่อ 301 – 7 สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย และขอเชิญชวนชุมชนในเขตเทศบาลฯ พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาได้ตามวันและเวลาสถานที่ ที่กำหนดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.