ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยมหน่วย และอวยพรปีใหม่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม ของกองกำลังผาเมือง

64

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.10 น. พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังผาเมือง ณ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับฟังข้อมูลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกองกำลังผาเมือง นอกจากได้รับทราบภารกิจด้านความมั่นคงแล้ว ยังได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยมอบนโยบาย

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารบก และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.