ทน.เชียงราย ร่วม กกล.รส.จทบ.ช.ร.

8

DSC_9451

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชุมชนทวีรัตน์ผบ.หน่วยฝึก นศท.จทบ.ชร. นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน จทบ.ชร. ผอ.โรงเรียนสหศาสตร์ ร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉัน ให้พี่น้องในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” โดยใช้กระบวนการศรัทธาด้วยหลักศาสนา  และความ   เข้มแข็งของวิถีชาติพันธุ์ ของชนเผ่า ให้ความรู้กับอนุชน และสมาชิกในชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ คริตจักรทวีรัตน์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.