ทน.เชียงรายจัด อบรมสื่อ-กฎหมายมวลชน_อัยการชี้ไม่ผิดศีลก็ไม่ผิดกฎหมาย

7

2

 

ที่ห้องจำปางลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2557 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารปี 2540 และทางเทศบาลนครเชียงรายแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งภายในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประชาชนจะต้องมีความสามัคคีและร่วมมือกันในทุกระดับ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งขอให้การทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันโดยปราศจากความขัดแย้งนั่นเอง

นายวันชัย กล่าวว่าในปัจุจบันเรื่องข้อมูลข่าวสารถือว่ามีความคัญดังนั้นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและมีผลต่อมวลชนจึงถือว่ามีความสำคัญตามมา โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสังคมแล้วไปมีผลต่อคนในสังคม ดังนั้นการมีความรู้ข้อมูลด้านกฎหมายด้านข่าวสารลักษณะนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ทราบว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อส่วนรวมแล้วชุมชนนั้นๆ จะต้องปฏิบัติอย่างไร หรือเมื่อไปกระทบกับส่วนบุคคลแล้วบุคคลนั้นจะต้องทำอย่างไร ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายได้พยายามขยายกรอบเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดหาฝ่ายกฎหมายหรือนิติกรเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่างๆ โดยปรึกษาด้านข้อกฎหมายกับสำนักงานอัยการ จ.เชียงราย และอัยการภาค 5 ซึ่งผลที่จะได้รับในอนาคตคืออย่างน้อยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้สบายใจว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น อัยการ ฯลฯ ก็จะได้มีข้อมูลมากขึ้นด้วยนั่นเอง
ด้านนายนพพล วิริยะโสฬส รองอัยการ จ.เชียงราย กล่าวว่าข้อกฎหมายนั้นไม่ต้องดูอื่นไกลแต่ให้ดูที่ศีล 5 ตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยหากว่าปฏิบัติตามนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างคือศีลข้อ 1 งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยเฉพาะมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ต้องผิดกฎหมายได้วย หรือการพูดเท็จหากไปกระทบกับสิทธิผู้อื่นก็ต้องผิดกฎหมาย การลักขโมย การเอาของรักของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง การดื่มสุราและขอมึนเมาแล้วไปก่อเหตุต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากว่าทุกคนเข้าใกล้พระศาสนาการกระทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นด้านเทคนิคก็จะลดน้อยลงตามมาเอง.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.