เทศบาลนครเชียงราย รับโล่และใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การจัดการน้ำเสียชุมชน ( MSMS ๒๐๐๘ ) จากกรมควบคุมมลพิษ

7

201408140812473vYZ

 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล รับมอบโล่และใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายวิเชียร     จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้กับเทศบาลนครเชียงรายที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS ๒๐๐๘ ) ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงรายเป็นแห่งหนึ่งที่ดีมากของท้องถิ่น  และเป็นต้นแบบในการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.