พร้อมดันที่อยู่อาศัยเป็นวาระแห่งชาติ

3

พร้อมดันที่อยู่อาศัยเป็นวาระแห่งชาติ

พร้อมดันที่อยู่อาศัยเป็นวาระแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงานจากทำเนียบรัฐบาล ดุสิต ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ หรือ สอช.จำนวนมากเดินทางมาชุมนุมเรียกร้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเป็นวาระแห่งชาติ

พร้อมขอให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอให้เร่งรัดการออกกฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดทรัพยากรที่ดิน น้ำ ป่าไม้ และทะเลเพื่อรองรับการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งขอให้รัฐบาลกระจายอำนาจการจัดการที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน เช่น ให้ชุมชนมีบทบาทในการวางผังเมือง เป็นต้น ขอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ขอให้ตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินโครงการใหญ่ของรัฐบาล เช่น รถไฟรางคู่ การสร้างเขื่อนริมคลอง เป็นต้น และขอให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งเรื่องที่ดิน พร้อมกันนี้ขอให้ยุติการจับกุมประชาชนจากกรณีพิพาทเรื่องที่ดินกับรัฐทุก กรณี และร่วมกันหาทางออกแสวงหาทางออกร่วมกันมากกว่าการใช้ มาตรการทางกฎหมายเพียงด้านเดียว

ที่มา : Mthai News

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.