เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

52

DSC_0345

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่แม่ตัวอย่างในด้านต่างๆ และมอบของขวัญแก่แม่ดีเด่น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.