เทศบาลนครเชียงรายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรม3ทริปชวนปั่นจักรยานแอ่วรอบเมืองเชียงราย

13

710232

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เชิญชวนร่วม ปั่นจักรยานท่องเที่ยว (ECO BIKE) จัดทริปท่องเที่ยว 3 เส้นทาง กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์พบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซคาร์บอนด์ฯ ในพื้นที่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องด้วยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มากมาย มีอากาศที่บริสุทธิ์ ผู้คนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข กระทั่งปัจจุบัน มีการพัฒนาด้านต่างๆ มากมายเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้เกิด การใช้ทรัพยากรและพลังงาน จนส่งผลก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน เทศบาลนครเชียงรายได้เล็งเห็น ถึงปัญหาที่กำลังก่อตัวขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในทำนองเดียวกันได้พยายามจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายลง เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายมีความสุขมากยิ่งขึ้นและดีกว่าเดิม”

ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ต้องการออกกำลังกายพร้อมๆ กับเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ที่รักการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้มี

ส่วนร่วม ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และที่สำคัญเป็นการลดการใช้ทรัพยากรพลังงานที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์ที่เป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยจัดกิจกรรมเปิดทริปท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 3 เส้นทางด้วยกัน เส้นทางที่ 1 (เส้นทางเกษตรปลอดภัย) เริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ ผ่านเส้นทางไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ หาดเชียงราย ชุมชนป่างิ้ว ตลาดสดศิริกรณ์ และสวนตุงและโคมนครเชียงราย รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เส้นทางที่ 2 (เส้นทางพระธาตุ 5 ดอย) เริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ ไปตามเส้นทางไปนมัสการพระธาตุน้ำลัดวังซาง พระธาตุวัดดอยพระบาท พระธาตุวัดดอยเขาควาย และพระธาตุวัดดอยสะเก็น รวมระยะทาง 28.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 120 นาที และเส้นทางที่ 3 (เส้นทางสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ) เริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ ผ่านไปตามเส้นทางศูนย์การเรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงราย (สันหนอง) บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงราย รวมระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที โดยทั้งหมด 3 เส้นทางเป็นการเปิดเส้นทางเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในเขตเทศบาลนครเชียงรายยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปิดเส้นทางปั่นจักรยานของเทศบาลฯ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมปั่นจักรยานติดต่อได้ที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. 0-5371-1333 ต่อ 113 หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย โทร. 0-5360-0570 ได้ทุกวันเวลาราชการ”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.