ทน.เชียงรายมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ

15

DSC_1798

 

 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗   นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย   คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พร้อมมอบนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.