ทน.เชียงรายร่วมงาน “ลัดฟ้า สานต่อ ก่องานศิลป์”

4

DSC_2163

 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดครงการ “ลัดฟ้า สานต่อ ก่องานศิลป์” เป็นปีที่ 2 หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้สืบสานศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นประจำภาค ผ่านการเรียนรู้จากศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญในศิลปะแต่ละแขนง อันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของศิลปินแห่งชาติในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมและชุมชน ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.