ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างผืนป่าอาเซียน

9

5

 

วันที่ 23 ก.ย.57 พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ได้เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อผืนป่าอาเซียน ที่บริเวณช่องทางแม่โจ๊ก บ้านม้งเก้าหลัง ม.9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง เขตติดต่อกับประเทศเมียนมา โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 2 ประเทศ ร่วมพิธีก่อนจะปลูกต้นไม่จำนวน 7,000 ต้น โดยการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากทาง ฉก.ม.3 ซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พบว่าปัจจุบันมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้จนส่งผลกระทบเรื่องภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน น้ำท่วมและดินโคลนถล่มซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก

 

พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ กล่าวว่า การร่วมกันปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบในปี 2558 และเพื่อสร้างผืนป่าสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนไทยและเมียนมาในการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน ซึ่งทาง ฉก.ม.3 ได้จัดให้มีการนำต้นสะแกนา ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นสะเดา ต้นมะค่าโมง ต้นจามจุรี ต้นขี้เหล็กบ้าน ต้นนนทรีย์ ต้นอินนิลน้ำ ต้นพญาเสือโคร่ง ต้นกาสะลองคำ ต้นหางนกยูง และต้นราชพฤกษ์ จำนวนทั้งสิ้น 7,000 ต้น จะคืนผืนป่าได้จำนวน 15 ไร่ โดยให้ผู้เข้าร่วมรวมทั้งกำลังพลและประชาชนได้ร่วมกันปลูกที่ช่องแม่โจ๊ก ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนโดยฝั่งไทยคือบ้านม้งเก้าหลังและฝั่งประเทศเมียนมาคือบ้านแม่โจ๊ก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.