เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” ตลาดสดเทศบาล ๒ ศิริกรณ์

11

DSC_2993_1

 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day”  เพื่อสร้างความมั่นในให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้า และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด ให้ถูกสุขลักษณะได้เกณฑ์มาตรฐาน ณ ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย ๒ ศิริกรณ์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.