ทน.เชียงราย จัดกิจกรรม Car Free Day ๒๐๑๔ ปั่นปลุกเมือง ณ นครเชียงราย

13

DSC_3129

 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม Car Free Day ๒๐๑๔ ปั่นปลุกเมือง ณ นครเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เครือข่ายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองจักรยาน เมืองแห่งสุขภาวะ ณ สวนตุงและโคมฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.