นครเชียงราย จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๗

5

 

DSC_3235

 

วันที่ ๒๑ กันยาน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๗ มีการบรรยายพิเศษ จากนางสุรนิตย์  อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการปฏิบัติงาน ณห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ ฮอล์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.