ตลท. มอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้แก่ 6 ร.ร. ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย

9

อาคารอเนกประสงค์

นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ  สายงานบริหาร และสุภกิจ จิระประดิษฐกุล รองผู้จัดการ สายงานงานกำกับตลาด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ  ร่วมมอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมเงิน และบริหารการเงินส่วนบุคคล โต๊ะปิงปอง และอุปกรณ์กีฬา รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท  แก่โรงเรียน 6 แห่ง ใน จ.เชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจาก

แผ่นดินไหว ได้แก่ ร.ร.ร่องธารวิทยา  ร.ร.ธารทองวิทยา  ร.ร.เจริญเมืองวิทยา  ร.ร.สันกลางวิทยา  ร.ร.โป่งแพร่วิทยา และ ร.ร.บ้านดงมะดะ เพื่อส่งเสริมการเรียน และกีฬาแก่เยาวชน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเยาวชน  ณ ร.ร.สันกลางวิทยา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.