ทน.เชียงราย ยื่นหนังสือเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5

20141020111324LAim

 

 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้าพบคณะผู้บริหารแขวงหลวงน้ำทา และคณะผู้บริหารแขวงหลวงน้ำทา เพื่อยื่นหนังสือเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙  ในวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างประเทศในอนุภาคกลุ่มน้ำโขง พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.