เทศบาลนครเชียงราย ยื่นหนังสือเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

6

88888888888888888

 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิบสองปันนา นายกเทศมนตรีนครเชียงรุ่ง เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การศึกษา และการท่องเที่ยว พร้อมเรียนเชิญมาร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ จังหวัดสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.