จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเทศบาลนครเชียงราย

8

ฟ

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่( Mammogram ) ในกลุ่มสตรีเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุงกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.