เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

7

DSC_7983

 

วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ให้ครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ( รร.ท.๕ , รร.ท.๖ , รร.ท.๗ )

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.