ไทย-พม่าหารือแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจชายแดน พร้อมเตรียมแผนรับ AEC

9

2

เวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ย 57ที่ห้องประชุมโรงแรมสานมุนอาข่า จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา พ.ท. เต็งทูนอู ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็ว 311 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา ประชุมร่วมกับ พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย ได้เป็นประธานร่วมกันในการประชุมทีบีซีครั้งที่ 81 ซึ่งเป็นการหารือระหว่างฝ่ายความมั่นคงชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ
โดยการประชุมในครั้งนี้ทางฝ่ายไทยได้หารือเกี่ยวกับการปิดซ่อมสะพานแห่งที่ 1 ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา ให้มีความแข็งแรงรองรับน้ำท่วมได้ และการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายสามารถเตรียตัวรับมือได้ทัน ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้งพ่อค้าแม่ค้า ทำให้ทั้งสินค้าและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก นอกจากนนี้สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ยังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ไหลเชี่ยว และมีท่อนไม้ไหลมาเป็นจำนวนมาก จนทำให้ตัวสะพานเคลื่อนออกจากเดิมซึ่งทางฝ่ายไทยรอเพียงงบประมาณที่จะอนุมัติลงมาซ่อมแซมและการตอบรับของฝ่ายเมียนมาในการปิดสะพาน นอกนากนี้ยังได้หารือเรื่องการขุดลอกลำน้ำสายที่ตื่นเขิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของทั้งสองประเทศในระยะยาว
โดยที่ประชุมของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่สถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงอยู่ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน และเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ก็จะได้มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น ในการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ค้า เพื่อให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงและหมดไป ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.