ไทย-ลาว ร่วมทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ภูชี้ฟ้า

15
IMG_4418
วันที่ 28 พย.57 พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้องจังหวัดทหารบกเชียงราย (ผบ.กกล.รส.จทบ.ช.ร.) นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่าสองแผ่นดิน และปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมสาธิตวิธีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีพลัดตกจากเขา ที่บริเวณภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  การดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และเกิดความประทับใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู้จังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกันต้องมีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว มิให้เสื่อมโทรม และถูกทำลาย เพื่อมุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดโครงการนีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าแนวเขตระหว่างประเทศ
“จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นได้และเปรียบหลายประการอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีภูมิประเทศติดกับเพื่อนบ้าน ล้อมรอบด้วยวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติ อันเขียวขจีสวยงาม และขุนเข้าหน้าผาที่ท้าลมหนาว เช่น ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ดอยแม่สลอง รวมถึงเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ที่มีปราชญ์แห่งศิลปินสร้างศิลปะจนเกิดสีสันและชื่อเสียง เช่นวัดร่องขุ่น บ้านดำ และวัดห้วยป่ากั้ง เชียงราย จึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรมมากมาย” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.