เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสดเทศบาล ๑ , ๒ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘

11

20150209114908GchL

 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาล ๑ และตลาดสดเทศบาล ๒ ( ศิริกรณ์ ) ครั้งที่ ๑๐ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้า-แม่ค้า ทั้ง ๒ ตลาดและเครือข่ายผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ลานจอดรถตลาดสดเทศบาล ๒ ศิริกรณ์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.