มอบรางวัลการประกวดดนตรีสตริง ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย

9

TOM_1696

 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบรางวัลการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศ วงคละเคล้า โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.