ประชุมโครงการประชุมนิเทศงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายองค์กรชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘

9

20150209114202i9hp

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมประชุมโครงการประชุมนิเทศงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายองค์กรชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.