มฟล. ร่วม เกาหลี จัดนิทรรศการศิลปะ ‘Draw Korea with Your Mind’

14
IMG_5154
เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี จัดงานนิทรรศการศิลปะ‘Draw Korea with Your Mind’ ณ บริเวณโถงทางเดินหน้าห้องสมุด อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อเพื่อการศึกษา มฟล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานศิลปะเกาหลีในใจฉัน เน้นการประยุกต์ใช้ของที่เป็นไทยถ่ายทอดความเป็นเกาหลี เป็นผลงานสร้างสรรค์ของอาสาสมัครเกาหลี ทั้งนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมเกาหลี-ไทย และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศเป็นนานาชาติ โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งยังมีอาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมกับคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มฟล. ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการศิลปะและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเกาหลีทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย รวมถึงการชิมอาหารเกาหลีในเมนูที่หลากหลาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.