คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ห่วงสุขภาพนักศึกษาและประชาชน เตรียมออกหน่วยแจกหน้ากากอนามัย

23
IMG_8939
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พลโท ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า จากสภาวะอากาศเป็นพิษจากหมอกควันในเขตภาคเหนือในช่วงหลายวันที่ผ่านมา และยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันส่งผลให้มีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการรักษาอาการภูมิแพ้ หอบหืด และมีอาการระคายเคืองตาและผิวหนังอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งล่าสุด(16 มี.ค.58) ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษวัดค่าฝุ่นละอองจากสำนักงานสาธารณสุขแม่สายได้ 229 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย วัดได้ 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มากคือ ไม่ควรเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงขอให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือดูแลสุขภาพของตนและครอบครัวเป็นพิเศษ
“กลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพลำดับต้นๆ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเช่น หอบหืด ภูมิแพ้ ปอด หัวใจ กลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ และกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด คนงานก่อสร้าง ฯลฯ บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลและเฝ้าสังเกตการณ์เป็นพิเศษว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่  แสบตา ตาแดง  มีน้ำลายไหล น้ำมูกไหล เจ็บคอ คออักเสบ  ไอ หายใจลำบาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หากมีอาคารเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ สำหรับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นทำได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องขับขี่จักรยาน จักรยานยนตร์ หรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเปลี่ยนหน้ากากบ่อยๆ และการสวมใส่หน้ากากเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรพรมน้ำลงหน้ากากเล็กน้อยเพื่อให้การกักฝุ่นละอองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในบ้านหากมีหมอกควันเข้าถึงจำนวนมาก ให้เปิดพัดลมระบายออกไป และปิดหน้าต่างไม่ให้หมอกควันใหม่เข้าสู่ภายในบ้าน” คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าว
ด้านการออกกำลังกายในช่วงนี้ พลโท ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์นภดล กล่าวว่า ควรงดการออกกำลังกายกลางแจ้ง เนื่องจากการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายสูดอากาศเข้าสู่ปอดเป็นปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้นจึงควรงดการออกกำลังกาย แต่หากต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายในตัวอาคารที่มีการกักกรองฝุ่นละอองพอสมควร เช่น ในอาคารกีฬา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ หรือการเปลี่ยนไปว่ายน้ำแทนการออกกำลังกลางแจ้งก็จะช่วยลดการสูดหมอกควันเข้าสู่ร่างกายได้โดยภายในสัปดาห์นี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะได้ออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย นักศึกษา บุคคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลลสุขภาพในสภาวะอากาศเช่นนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.