เชียงรายเปิดเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนประเทศ กลุ่มการเมืองเก่าเสนออยากให้มีการเลือกตั้ง 100% และนักการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎ

9
1 (1)
เวลา 09.00 น.วันที 13 มี.ค.58 ที่ห้องประชุมโรงแรมทีคการ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัดซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชียงราย ตามโครงการของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อสรุปข้อมูลเสนอ สปช. โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มการเมืองที่เคยเคลื่อนไหวกันก่อนหน้านี้ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมการเสวนา
ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยตามหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายด้าน โดยส่วนใหญ่อยากให้สังคมไทยมีการเคารพกฎและกติกา และนักการเมืองต้องเป็นผู้เคารพกฎให้มาก ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้ง และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  ขพร้อมทั้งมีการเสนอในด้านความเป็นอยู่และเศรษฐกิจก็ต้องการให้มีสวัสดิการกับประชาชนให้มากขึ้น มีการส่งเสริมระบบสหกรณ์ และนำสินค้าเกษตรกรออกสู่ตลาด มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี มีโครงการรถไฟในพื้นที่ ฯและการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวงการสงฆ์ ซึ่งมีความต้องการให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
สำหรับการเลือกตั้งนั้นได้มีการเสนอความเห็นให้มีการปฏิรูปโครงสร้างที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับเพราะถ้าปฏิรูปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับปัญหาก็จะไม่จบสิ้น รวมทั้งอยากให้มีการเลือกตั้งแบบเต็ม 100% มากกว่าการเลือกตั้งในระบบแบ่งสัดส่วน เช่น 70:30 เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนอย่างเต็ม 100% นอกจากนี้บางส่วนเสนอว่าไม่อยากเห็นการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศอีก ขณะที่กลุ่มการเมืองอื่นๆ ก็อยากให้คนไทยมีความสามัคคีและไม่มีความแตกแยกกัน คนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.