ตม.เชียงรายจัดโครงการล่ามอาสา ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

20
2
วันี่ 13 มี.ค.58 ที่ห้องประชุม สวนอาหารเอกโภชนา พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.บก.ตม.5 ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมล่ามอาสา ตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล ผกก.ตมม.เชียงราย ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มาอาสาสมัคร ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ที่เข้ามามีครอบครัวและทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน โดยอาสาที่จะเป็นล่ามให้ ซึ่งทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายจึงได้จัดอมรมล่ามอาสาตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ที่ใกล้จะมาถึง
พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากเพ่อให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ประกอบกับให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงได้นำประชาชนเข้ามาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือ และประสบเหตุต่างๆ โดยการจัดอบรมล่ามอาสา ตรวจคนเข้าเมืองมีอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 22 คนประกอบไปด้วยอาสาสมัครจากประเทศ จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา ฝั่งเศษ กอเมริกา เกาหลีใต้ ไต้หวัน สวิสเซอแลนด์ และอินโดนีเซีย
ซึ่งตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมขีดความสามารถในงานบริการ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแผนดำเนินการให้กับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไว้ 4 ด้าน คือ ด้านภาพลักษณ์ตำรวจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และด้านพัฒนาด่าน หรือพื้นที่จุดผ่านแดน ซึ่งด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน8 ด่านนำร่องของสำนกงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีควาามสำคัญในการเป็นประตูเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.