โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘

7

20150225083305Dfbv

 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้บริหารเทศบาล ร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเสนอแนวทางการพัฒนาเทศบาล และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุมบุษราคำ โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.