จัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำ

12

201503121126057ZCw

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานราชการ ร่วมแจกหน้ากากอนามัย พร้อมฉีดพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเขตเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้แก่เมืองเชียงราย สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงราย ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.