พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

23

20150312112903f9w1

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แด่บัณฑิตน้อยและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ( ชั้นอนุบาล ๓ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ) ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.