จทบ.เชียงราย ร่วมป่าไม้ สร้างซ่อมแซม 60 ฝายเฉลิมพระเกียรติ

7
2
วันที่ 8 เม.ย.58 พลตรีพิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบเชียงราย พร้อมด้วยนิพนธ์ จำนงศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เปิดโครงการสร้างหรือซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 60 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 5 รอบ ที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน กว่า 100 คน เข้าร่วมสร้างฝายและทำการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำหรือซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 60 ฝาย เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา และยังเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยในส่วนของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการสร้างและซ่อมแซมฝายที่ชำรุดจำนวนทั้งหมด 60 ฝาย ซึ่งฝายที่ทำการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่นี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้และไม่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้พบว่าปัญหาภัยแล้งได้เพิ่มและขยายพื้นที่ครอบคลุมไปทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำทั้งหมด 60 ฝาย ดังกล่าวขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.