นศ.แพทย์,วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่‏

58

DSC_1488

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2557 จำนวน 14 ท่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ที่เสียสละตน เป็นวิทยาทานให้ความรู้แก่นักศึกษา

พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นภดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ศิษย์ของเหล่า “อาจารย์ใหญ่” ทุกท่านได้มีโอกาสแสดงความคารวะ ระลึกถึงพระคุณและความเตตาของ “อาจารย์ใหญ่” ที่กรุณาสละร่างกายเพื่อเป็น “ครู” ผู้ให้ แม้ในยามที่จากโลกนี้ไป และในฐานะตัวแทนเหล่าศิษย์ทุกคน ขอน้อมจิตคารวะ สดุดี ดวงวิญญาณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละยิ่งทุกท่าน ขอกุศลและคุณความดีของท่าน โปรดดลบัลดาลให้ท่านได้รับความสุขสงบในสัมปรายภพตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.