นักศึกษา มฟล. เดินพิชิตดอยแง่ม ร่วมประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย‏

364

IMG_2403

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดงานประเพณี “อุ้มพระขึ้นดอย” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายของท่านอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะมารวมพลังกายพลังใจและพลังขาในการเดินขึ้นไปบนยอดดอยแง่ม ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัย อันเป็นภาพชินตาของนักศึกษาและบุคลากรแม่ฟ้าหลวงทุกคน

IMG_2497

 

โดยเริ่มพิธีทางพระพุทธศาสนาในช่วงเช้า ที่บริเวณลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากนั้นนักศึกษาแต่ละสำนักวิชาจะเริ่มทยอยเดินออกจากลาน โดยอัญเชิญ “พระพุทธปัญญาประภัสสร” อันแปลว่าพระพุทธรูปซึ่งเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา ขึ้นเสรี่ยงไปตามเส้นทาง ผ่านหน้าโรงพยาบาล มฟล., วิหารพระเจ้าล้านทองฯ และเดินขึ้นเขาที่มีต้นไม้เขียวขจีตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ผ่านซุ้มของรุ่นพี่สันทนาการที่เตรียมไว้ต้อนรับในแต่ละจุดพัก และผู้พิชิตดอยแง่มทุกคนจะได้เข้าใจจุดประสงค์ของการรับน้องขึ้นดอย ที่มิใช่เพียงแต่ได้เหงื่อ แต่ยังได้รู้ซึ้งถึงความหมายของความเพียร ความรักความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำหรับทุกคนที่สามารถเดินพิชิตจนถึงยอดดอยแง่มจะได้รับของที่ระลึกเป็นริสแบนด์สีแดงพิมพ์ตัวอักษรว่า “MAE FAH LUANG UNIVERITY”

และสุดท้ายนักศึกษาทุกคนจะมากอดคอล้อมวงรอบธงประจำสำนักวิชา ร่วมกันเปล่งเสียงบูมมหาวิทยาลัย และถือว่านี่เป็นการส่งท้ายกิจกรรมรับน้องในปีนี้ เมื่อเปิดปีการศึกษาหน้าพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นรุ่นพี่ปี 2 จะมีรุ่นน้องเข้ามาใหม่ พวกเขาเป็นคนที่จะได้สอนน้องบูมอย่างเช่นที่พวกเขาได้ทำในวันนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.