มฟล. จัดพิธีดำหัวอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย วอนสืบสานประเพณีและร่วมทำดีตอบแทนประเทศชาติ

8

IMG_3347

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด “พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2558” เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยเริ่มงานด้วยการสรงน้ำสงกรานต์พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อนเข้าสู่พิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ โดยมีผู้เข้าร่วมงานล้นหลามจากหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณบดีและคณาจารย์จากแต่ละสำนักวิชา รวมถึงนักศึกษาและพนักงาน อีกทั้งยังมีตัวแทนจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

หลังเสร็จสิ้นพิธี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้กล่าวอวยพรแก่ผู้มาร่วมงานว่า ขอขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจไมตรีให้กันเสมอมา ขอพรสิ่งศักดิ์ดลบันดาลให้ทุกคนประสบแต่ความสุขและความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

“ผมเชื่อว่าทุกคนมาในงานนี้ด้วยพลังของความศรัทธา ความรัก และความปารถนาดีที่มีต่อกัน ในทุกปีก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่ารู้สึกขอบคุณ ปลื้มปีติ มีความสุข รู้สึกว่าวันนี้มีความหมายที่จะทำงานต่อไปในภายภาคหน้า อันน้ำใจไมตรีนี้นอกจากจะแสดงออกด้วยคำพูดแล้ว หากแสดงแสดงออกด้วยการกระทำความดีต่อส่วนรวม ต่อบุคคลที่เราสมควรกระทำความดีตอบแทน ก็จะเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของเราและประเทศชาติ วันนี้เป็นวันดีที่ทุกคนมาด้วยความสุขและมาสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอวยพรให้พวกเราทั้งหลายได้มีความสุข ความสำเร็จ สุขภาพพลามัยสมบูรณ์ และมีความสบายอกสบายตลอดปีต่อจากนี้ไป” รศ.ดร.วันชัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.