ชาวบ้านแม่อ้อ บุกศาลากลางเชียงรายประท้วงฟาร์มหมู CPF

30
1
วันที่ 27 เม.ย.58 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นาย ธีระพงษ์ เผ่ากา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย นำประชาชนกว่า 300 คนเดินทางมาพบนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ช่วยยุติโครงการก่อสร้างฟาร์มหมูของบริษัท CPF ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านแม่อ้อหลวง ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โดยชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดผลกระทบด้านสุขอนามัย และการส่งกลิ่นรบกวนเนื่งอจากฟาร์ฒหมูดังกล่าวมีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้กับชุมชนโดยชาวบ้านได้ระบุว่าหากมีการก่อสร้างอาจมีผลกระทบต่อต้นน้ำ ซึ่งมีหมู่บ้านที่้องอาศัยแหล่งน้ำเดียวกันถึง 2 ตำบล สำหรับการมารวมตัวกันในครั้งนี้ทางชาวบ้านต้องการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งากรไปที่นายอำเภอพาน ให้ทำประชาพิจารณ์ให้ครบทุกหมู่บ้าน
หลังจากที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เดินทางมาพบกับประชาชน พร้อมกับรับเรื่องร้องเรียน โดยกล่าวว่า ทางจังหวัดได้รับแจ้งจากทางอำเภอถึงปัญหาดังกล่าว โดยขณะนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดยื่นขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มหมูไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่อ้อ ซึ่งตามขั้นตอนการก่อสร้างแล้วจะต้องขอไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน จึงขอให้ชาวบ้านวางใจได้ ในอนาคตหากมีการยื่นขออนุญาตก็ยังจะต้องเกี่ยวมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาข้อง เช่น โยธาธิการและผังเมือง สาธารณสุข ปศุสัตว์ หน่วยงานที่ดูแลที่ดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลแล้วโดยเฉพาะ อบต.แม่อ้อ ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเข้าไปแจ้งผ่านสภา อบต.แม่อ้อ เพื่อให้มีท้องถิ่นบัญญัติตามที่ชาวบ้านต้องการได้ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดก็จะช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
นายธีระพงษ์  เผ่ากา กล่าวว่า ขณะนี้เอกชนได้กว๊านซื้อที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างแล้วประมาณ 128 ไร่และจะหาซื้อในระยะต่อไปอีก 100 ไร่ ในพื้นที่ที่จะก่อสร้างซึ่งห่างจากหมู่บ้านเพียงประมาณ 800 เมตร ทราบมาว่าจะมีสุกรในช่วงแรกกว่า 2,400 ตัว แต่ละตัวจะมีมูลวันละกว่า 6 กิโลกรัมและหากขยายกิจการออกไปชาวบ้านจึงกังวลเรื่องผลกระทบต่อมลภาวะ สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.