เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

17

20150422081735YfjJ

 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง      จ.ศ. ๑๓๗๗ ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ) โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พนักงานเทศบาล  ร่วมปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.