โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

3

20150422082017kpLt

 

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย) เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้สูงอายุที่ทำประโยชน์แก่สังคม และจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชน เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๘    บ้านใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.