เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย

10

DSC_2290

 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร จากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล   นครเชียงราย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีตัวแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และแสดงถึงความสามัคคีของข้าราชการ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.