ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๕

11

DSC_4210

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๕ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข การบริหารงานภายใต้เป้าหมายของการสร้างเทศบาลนครเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.