ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความสัมพันธ์และความร่วมมือ ในด้านต่างๆ

8

DSC_4501

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย Mr.Choi Myeonghee นายกเทศมนตรีเมืองกังนึง คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกังนึง จังหวัดกังวอนโด สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่าง เมืองกังนึง และ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อพัฒนาความเข้าใจอันดีต่อกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.