กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดิน มอบเงินช่วยเหลือเนปาล

12

20150520112657kc21

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดิน โดยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรี ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการถนนคนเดิน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในโครงการ หัวใจไทยส่งไปเนปาล ของรัฐบาลไทย โดยยอดบริจากรวมทั้งสิ้น ๙๑,๙๙๙ บาท โดยมีนายอาคม สุขพันธุ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.