ธนาคารออมสิน ร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดครอสอมรมวินัยทางการเงิน

26
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสหกรร์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรให้ความมรู้การใช้จ่ายเงิน การเก็บหอมรอมริบ ให้สมาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยได้นำร่องสหกรณ์ครู 3 จังหวัด ได้แก่ที่จังหวัดเชียงราย สุรินทร์ และสงขลา พร้อมจัดหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์  กล่าวว่า จากรายงานภาวะหนี้ภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สูงถึง 87% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาตากภาวะเศรษฐกิจชลอตัวลง มีการก่อภาระหนี้เพื่อมขึ้นเป็จำนวนมาก เป็นผลมาจากประชาชนหลายกลุ่มอาชีพยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างวินัยทางการเงิน ธาคารออมสินในฐานะสถาบันเพื่อการออมจึงได้หาแนวทาง วิธีการ เพื่อรวมเป็นหนึ่งในการบรรเทาภาระหนี้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาล โดนร่วมกับสหกรร์ออมทรัพย์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวินับทางการเงิน และสามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวัน และยังได้รับการอบรมอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ โดยได้จับมือกับพัฒนาการจังหวัด และเกษตรจังหวัด มาให้ความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ที่เข้าร่วม ในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ จะงผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.