สยบข่าวหมูตายนับร้อยที่เชียงแสนปศุสัตว์ชี้ตายแค่ 2-3 ตัว เกิด พ.ค. ประกาศโรคควบคุมโรคแล้ว

10
วันที่ 25 มิ.ย.58 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์ จ.เชียงราย ได้ชี้แจงข้อมูลหลังจากมีข่าวส่งต่อทางโซเชียลมีเดีย และไลน์ เรื่องมีโรคไข้หวัดสุกรหรือ PRRS (Procine Reproductive and Respiratory Syndrome) ในพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งทางปศุสัตว์ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบมีสุกรตายในบางพื้นที่ จำนวน 1-2 ตัวหรือไม่เกิน 3 ตัว จึงได้นำตัวอย่างไปทำการตรวจและช่วงนั้นได้มีการเข้าไปควบคุมดูแลจนสถานการณ์เป็นปกติแล้วแต่ผลของการตรวจว่าพบโรคพึ่งออกมาภายหลัง จึงได้มีการประกาศขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังเรื่องสุกรป่วยหรือตายเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา วัตถประสงค์เพื่อควบคุมโรคไม่ให้มีการติดเชื้ออีก ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์สุกรตายเป็น 100 ตัว จากโรคดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องกังวลเพราะทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถควบคุมโรคได้แล้ว
นายวิทยา จินตาวัฒน์ กล่าวว่า ช่วงกลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาทางสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หลายอำเภอได้มีการทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังสุกรป่วยและตาย โดยแจ้งว่ากรณีมีสุกรป่วยและตายด้วยโรคหวัดสุกรในเขต อ.ดอยหลวง อ.เชียงแสน อ.เวียงเชียงุร้ง และ อ.เมือง ซึ่งสร้างความเสียหายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพื่อเป็นการป้องกันโรคทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆ จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบอาการป่วยและตายเพราะอาการป่วยในสุกรเพิ่มเติมก็ให้แจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆ เพื่อจะได้ตรวจสอบสาเหตุของการป่วยหรือตายว่าเป็นโรคหวัดสุกร หรือไม่ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ได้กักบริเวณห้ามนำสกุรที่ป่วยตายไปชำแหละเพื่อการบริโภคหรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด รวมทั้งแนะนำให้บริโภคเนื้อสุกรจากแหล่งปลอดภัยและบริโภคด้วยการปรุงให้สุกเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.