กิจกรรมถวายข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘

16

DSC_5184

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชน ร่วมถวายข้าวมธุปายาส เพื่อเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำบุญตักบาตรข้าวมธุปายาสวันวิสาขบูชา ณ วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.