เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย

7

20150623145847yaUk

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล คณะกรรมการตัวแทนชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ในการพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๖๑ ) พิจารนาข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เพื่อเตรียมดำเนินการในช่วงตลอดระยะเวลา ๓ ปี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.