ผบ.สส.ตรวจโครงการหมู่บ้านปลอดภัยแล้ง ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้

19
11
เวลา 09.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.58 ที่โรงเรียนบ้าน น้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่างปลอดภัยแล้ง โดยได้เข้ารับฟังสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการหมู่บ้านปลอดภัยแล้ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยพัฒนาการทหารเคลื่อนที่ 35 สำนังานพัฒนาภาค 3 หน่วย
บัญชาการหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบฝายกั้นน้ำภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นต้นน้ำของหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่
พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า สภาพปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีความเป็นห่วงประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในส่วนของกองทัพไทย ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งได้รับนโยบายโดยตรงจากรัฐบาล เช่นการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่อ่างทอง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ร่วมกับกรมพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับในส่วนที่มาในจังหวัดเชียงรายวันนี้  เป็นโครงการที่กองทัพไทยได้ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน และภัยแล้ง ของประชาชนจึงได้ตั้งโครงการหมู่บ้านปลอดภัยแล้งขึ้น
“ซึ่งที่บ้านน้ำตกพัฒนาก็เป็น หนึ่งในโครงการ ซึ่งในวันนี้ก็ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการซึ่งดำเนินการโดย หน่วยพัฒนาการทหารเคลื่อนที่ 35 สำนหังานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา กองบัญชาการกองพไทย ที่ได้ประสานงานกับทางประชาชนในพื้นที่และทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการแก้ไขปัญหา ซึ่งก็พบว่าเป็นที่พอใจในการแก้ไขปัญหา และคิดว่าชาวบ้านก็คงจะปลอดจากปัญหาภัยแล้งในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการประเมินผล จะต้องรอระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ ณ วันนี้ จนถึงปีหน้า ว่าตลอดทั้งปี หมู่บ้านแห่งนี้จะประสบภัยแล้งอีกหรือไม่ หากว่าไม่ประสบภัยแล้งแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้”  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.