ทน.เชียงราย ร่วมพิธีเปิด “ร่วมไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”

5

201507151308577efb

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ ร่วมไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย เพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติคดีหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.